Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Tadeusz Gruszka

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
t.gruszka@slaskie.pl


Data urodzenia: 27-11-1961
Miejsce urodzenia: Rybnik
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
- Maszyny Górnicze i Hutnicze
Zawód: mechanik
Wybrany(a) z listy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: rybnicki
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 16171

Główne punkty kariery zawodowej:

- Główny mechanik;
- Główny energetyk w KW S.A. Oddział KWK w Jankowicach.


Inne pełnione funkcje:

- Radny Rady Miasta Rybnika;
- Przewodniczący Rady Miasta Rybnika;
- Senator RP;