Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Marek Gzik

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
m.gzik@slaskie.pl


Data urodzenia: 3-9-1971
Miejsce urodzenia: Gliwice
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Politechnika Śląska
- mgr inż. - Mechanika i Budowa Maszyn,
- dr - dyscyplina Mechanika specjalność Biomechanika,
- dr hab. - dyscyplina Mechanika specjalność Biomechanika,
- prof. - nauk technicznych

Zawód: Nauczyciel akademicki
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: gliwicki
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 6985

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska

Główne punkty kariery zawodowej:


Zatrudniony w Politechnice Śląskiej:
- Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej
- Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Przemysłem
- Kierownik Katedry Biomechatroniki