Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Janusz Pasternak

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
j.pasternak@slaskie.pl


Data urodzenia: 17-6-1975
Miejsce urodzenia: Piekary Śląskie
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Politechnika Śląska
Wydział Mechaniczny Technologiczny
- Mechanika i Budowa Maszyn
Automatyka i Robotyka
Zawód: mgr inż.
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: chorzowski
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 3834

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska

Główne punkty kariery zawodowej

- 2006-2014 Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
- 2004-2006 Dyrektor ds. produkcji ELGÓR-ZAMET Sp. z o.o.

Przewodniczący Koła PO RP w Piekarach Śląskich