Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Bronisław Korfanty

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
b.korfanty@slaskie.pl


Data urodzenia: 13-8-1952
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Akademia Ekonomiczna w Krakowie
- Ekonomika obrotu towarowego i usług
Zawód: ekonomista
Wybrany(a) z listy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: chorzowski
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 14517

Klub/Ugrupowanie: Prawo i Sprawiedliwość

Główne punkty kariery:

- programista - projektant;
- Prezes spółki "Bis - gaz";
- Prezes spółki "Koncept-Zach".


Inne pełnione funkcje:

- senator RP;
- członek Rady Programowej Polskiego Radia;
- członek Rady Programowej Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polskich.