Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radna Województwa 5 kadencji

Julia Kloc - Kondracka

Radna Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
j.kloc@slaskie.pl


Data urodzenia: 22-8-1989
Miejsce urodzenia: Pszczyna
Stan cywilny: mężatka
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Uniwersytet Śląski
- Filologia Germańska
Zawód: nauczyciel
Wybrany(a) z listy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: rybnicki
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 13724

Klub/Ugrupowanie: Prawo i Sprawiedliwość