Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radna Województwa 5 kadencji

Halina Bieda

Radna Województwa 5 kadencji
nowy wpistel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
h.bieda@slaskie.pl


Data urodzenia: 6-10-1962
Miejsce urodzenia: Chorzów
Stan cywilny: wolny
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Uniwersytet Śląski - Wydział Nauki o Ziemi
- Geografia, specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska - nauczycielska
Zawód: nauczyciel
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: gliwicki
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 18264

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska

Główne punkty kariery zawodowej:

- 1986 - 2006 - nauczyciel;
- 2006 - 2012 - Zastępca Prezydenta Bytomia;
- 2012 - pełnienie funkcji Prezydenta Bytomia;
- 2012 - 2014 - Prezes Zarządu Armada Development SA.


Inne pełnione funkcje:

- 2012-2014 - Radna;
- Przewodnicząca Rady Bytomia Organizacji Pozarządowych;
- Prezes Stowarzyszenia Szyb Krystyna MCEE, BKS.