Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Wiceprzewodnicząca Sejmiku 5 kadencji

Sylwia Cieślar

Wiceprzewodnicząca Sejmiku 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
s.cieslar@slaskie.pl


Data urodzenia: 26-5-1980
Miejsce urodzenia: Cieszyn
Stan cywilny: mężatka
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku - Białej
- administracja
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku - Białej
- finanse i rachunkowość
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: bielski
Uzyskana liczba głosów: 14813

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska

Główne punktu kariery zawodowej:

- Starostwo Powiatowe w Cieszynie;
- Dyrektor Biura Poselskiego Posła Tadeusza Kopeć;
- Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora Tadeusza Kopeć;
- Asystentka Posła do PE Jana Olbrychta.