Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Przewodniczący Sejmiku 5 kadencji

Stanisław Gmitruk

Przewodniczący Sejmiku 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
s.gmitruk@slaskie.pl


Data urodzenia: 23-10-1955
Miejsce urodzenia: Łosice
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zawód: ekonomista
Wybrany(a) z listy: Polskie Stronnictwo Ludowe
Okręg wyborczy: częstochowski
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 15184

Klub/Ugrupowanie: Polskie Stronnictwo Ludowe

Główne punkty kariery zawodowej:

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny – Dyrektor Oddziału.


Inne pełnione funkcje:

- Radny III i V kadencji Rady Miasta Częstochowy.