Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Magdalena Idzik Fabiańska

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
m.idzik@slaskie.pl


Data urodzenia: 30-1-1976
Miejsce urodzenia: Chrzanów
Stan cywilny: w związku małżeńskim
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Uniwersytet Śląski - politologia - dziennikarstwo
Studia podyplomowe w zakresie strategii marketingowych - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Studia podyplomowe oparte na strukturze MBA - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Zawód: Business Development Manager
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: bielski
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 7756

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska


Główne punkty kariery zawodowej:

- Wiceprzewodnicząca Rady Miasta IV i V kadencji w Tychach.