Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Michał Gramatyka

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
m.gramatyka@slaskie.pl


Data urodzenia: 8-10-1971
Miejsce urodzenia: Katowice
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Wydział Prawa i Administracji
Zawód: prawnik
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: katowicki
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 12755

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska

Główne punkty kariery zawodowej:

- do 2012 - Z-ca Prezydenta Miasta Tychy;
- od 2013 - Dyrektor Departamentu Enea S.A.