Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Maciej Kolon

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
m.kolon@slaskie.pl


Data urodzenia: --
Miejsce urodzenia:
Wykształcenie:
Nazwa szkoły i kierunek:
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: bielski
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 12352

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska