Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radna Województwa 5 kadencji

Marta Salwierak

Radna Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
m.salwierak@slaskie.pl


Data urodzenia: 27-4-1984
Miejsce urodzenia: Blachownia
Stan cywilny: mężatka
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: - WSL w Częstochowie - Stosunki Europejskie i Język Biznesu;
- AJD w Częstochowie - Zarządzanie.
Zawód: Portfolio & Programme Menager
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: częstochowski
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 9318

Klub/Ugrupowanie: Platforma Obywatelska


Inne pełnione funkcje:

- Radna Miasta Częstochowy – VI kadencji.