Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Krystian Kiełbasa

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
k.kielbasa@slaskie.pl


Data urodzenia: 10-6-1959
Miejsce urodzenia: Kotulin
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu - Ekonomia
Zawód: Rolnik
Wybrany(a) z listy: Polskie Stronnictwo Ludowe
Okręg wyborczy: gliwicki
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 3009

Klub/Ugrupowanie: Polskie Stronnictwo Ludowe