Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radna Województwa 5 kadencji

Danuta Kożusznik

Radna Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
d.kozusznik@slaskie.pl


Data urodzenia: 16-7-1974
Miejsce urodzenia: Cieszyn
Stan cywilny: wolny
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Akademia Rolnicza w Krakowie - Ogrodnictwo
Akademia Ekonomiczna w Katowicach - studia podyplomowe - "Technologia informacyjna i informatyka w szkole"
Zawód: nauczyciel, Prezes Zarządu, przedsiębiorca, rolnik, mgr inż. ogrodnictwa
Wybrany(a) z listy: Polskie Stronnictwo Ludowe
Okręg wyborczy: bielski
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 3278

Klub/Ugrupowanie: Polskie Stronnictwo Ludowe


Główne punkty kariery zawodowej:

- nauczyciel dyplomowany;
- Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku – Białej;
- własna działalność gospodarcza;
- autorstwo i prowadzenie unijnych projektów edukacyjnych.


Inne pełnione funkcje:

- Członek Prezydium Zarządu Województw PSL Województwa Śląskiego;
- Wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL Powiatu Cieszyńskiego;
- Członkostwo w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszeniu „Wszechnica”, KGW, OSP, Kółko Rolnicze, Związek Nauczycielstwa Polskiego.