Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radna Województwa 5 kadencji

Beata Kocik

Radna Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
b.kocik@slaskie.pl


Data urodzenia: 30-6-1963
Miejsce urodzenia:
Stan cywilny: wolna
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Kierunek - Matematyczno - Przyrodniczy
Zawód: mgr chemii, urzędnik
Wybrany(a) z listy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: częstochowski
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 3702

Klub/Ugrupowanie: Prawo i Sprawiedliwość

Główne punkty kariery zawodowej:


- Nauczyciel;
- Biuro Posła na Sejm RP Szymona Giżyńskiego – Dyrektor;
- Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego – Kierownik;
- Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach – Kierownik.


Inne pełnione funkcje:

Radna Miasta Częstochowa VI kadencji;
Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Miasta Częstochowa VI kadencji.