Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radna Województwa 5 kadencji

Maria Materla

Radna Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
m.materla@slaskie.pl


Data urodzenia: 15-11-1973
Miejsce urodzenia: Jaworzno
Stan cywilny: Zamężna
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: - 1997r. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek: Finanse i Bankowość- 2006r. Ministerstwo Skarbu Państwa: egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa
Zawód: ekonomista
Wybrany(a) z listy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: sosnowiecki
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 2904

Klub/Ugrupowanie: Prawo i Sprawiedliwość

Główne punkty kariery zawodowej:


• od 2006 r. pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie: Główny Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych
• od 2011 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Osób NiepełnosprawnychInne pełnione funkcje:


• od 2006 r. do 2008 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu
• od 2007r. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie
• od 2008 r. Członek (od 2009r. Sekretarz) Rady Nadzorczej Spółki: Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie
• od 2015 r. Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie
• od 2016 r. Członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego