Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Grzegorz Gaża

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
g.gaza@slaskie.pl


Data urodzenia: 23-3-1972
Miejsce urodzenia: Pszczyna
Stan cywilny: Żonaty
Wykształcenie: średnie
Nazwa szkoły i kierunek: Zespół Szkół Budowlano - Mechanicznych - Tychy
Kierunek - Obróbka skrawaniem
Zawód: przedsiębiorca
Wybrany(a) z listy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: katowicki
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 5848

Klub/Ugrupowanie: Prawo i Sprawiedliwość