Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radny Województwa 5 kadencji

Józef Kubica

Radny Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
j.kubica@slaskie.pl


Data urodzenia: 7-3-1958
Miejsce urodzenia: Bielsko - Biała
Stan cywilny: Żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Leśny
Zawód: leśniczy
Wybrany(a) z listy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: gliwicki
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 2349

Klub/Ugrupowanie: Prawo i Sprawiedliwość

Główne punkty kariery zawodowej:


- Stażysta PGL – Lasy Państwowe;
- Zasadnicza służba wojskowa;
- Podleśniczy;
- Leśniczy.


Inne pełnione funkcje:

Koordynator okręgowy Solidarnej Polski