Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radna Województwa 5 kadencji

Monika Socha

Radna Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
m.socha@slaskie.pl


Data urodzenia: 12-8-1985
Miejsce urodzenia: Bielsko - Biała
Stan cywilny: Panna
Wykształcenie: średnie
Nazwa szkoły i kierunek: - Kucharz Małej Gastronomii;
- Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego;
- Liceum Ogólnokształcące.
Wybrany(a) z listy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: bielski
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 4409

Klub/Ugrupowanie: Prawo i Sprawiedliwość

Główne punkty kariery zawodowej:


- Prezes Stowarzyszenia SPBM „Domy Maria”.