Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Radna Województwa 5 kadencji

Ewa Żak

Radna Województwa 5 kadencji
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
e.zak@slaskie.pl


Data urodzenia: 11-7-1956
Miejsce urodzenia: Bielsko - Biała
Stan cywilny: zamężna
Wykształcenie: średnie
Nazwa szkoły i kierunek: Technikum Elektryczno-Mechaniczne - Elektromechanika ogólna
Zawód: Technik Elektromechanik
Wybrany(a) z listy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg wyborczy: bielski
Kadencja: radny V kadencji
Uzyskana liczba głosów: 3587

Klub/Ugrupowanie: Prawo i Sprawiedliwość

Główne punkty kariery zawodowej:


- Fabryka Sprzętu Sieciowego BELOS Bielsko – Biała – uczeń, technolog;
- Urząd Statystyczny w Bielsku – Białej – inspektor, inspektor ds. Kadr;
- Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej – starszy statystyk medyczny.


Inne pełnione funkcje:

Członek Zarządu Regionu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Podbeskidzie;
Wiceprzewodnicząca Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Podbeskidzie;
Wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej.