Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Kultury