Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Interpelacje

interpelacja INT.5.0003.0262/17 z dnia 22-05-2017

Składający Tomasz Bednarek
Działając na podstawie art. 18j Statutu Województwa Śląskiego zwracam się w następującej sprawie: