Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Interpelacje

interpelacja INT.5.0003.0273/17 z dnia 10-07-2017

Składający Stanisław Gmitruk
Działając na podstawie art. 18j Statutu Województwa Śląskiego zwracam się w następującej sprawie:

interpelacja INT.5.0003.0274/17 z dnia 07-07-2017

Składający Bronisław Karasek
Działając na podstawie art. 18j Statutu Województwa Śląskiego zwracam się w następującej sprawie: