Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Interpelacje

interpelacja INT.5.0003.0248/17 z dnia 20-03-2017

Składający Maria Materla
Działając na podstawie art. 18j Statutu Województwa Śląskiego zwracam się w następującej sprawie:

interpelacja INT.5.0003.0249/17 z dnia 20-03-2017

Składający Maria Materla
Działając na podstawie art. 18j Statutu Województwa Śląskiego zwracam się w następującej sprawie:

interpelacja INT.5.0003.0247/17 z dnia 20-03-2017

Składający Maria Materla
Działając na podstawie art. 18j Statutu Województwa Śląskiego zwracam się w następującej sprawie:

interpelacja INT.5.0003.0246/17 z dnia 20-03-2017

Składający Maria Materla
Działając na podstawie art. 18j Statutu Województwa Śląskiego zwracam się w następującej sprawie:

interpelacja INT.5.0003.0245/17 z dnia 20-03-2017

Składający Maria Materla
Działając na podstawie art. 18j Statutu Województwa Śląskiego zwracam się w następującej sprawie:

interpelacja INT.5.0003.0243/17 z dnia 16-03-2017

Składający Stanisław Gmitruk
Działając na podstawie art. 18j Statutu Województwa Śląskiego zwracam się w następującej sprawie:

interpelacja INT.5.0003.0242/17 z dnia 15-03-2017

Składający Krystyna Jasińska
Działając na podstawie art. 18j Statutu Województwa Śląskiego zwracam się w następującej sprawie:

interpelacja INT.5.0003.0244/17 z dnia 15-03-2017

Składający Bronisław Karasek
Działając na podstawie art. 18j Statutu Województwa Śląskiego zwracam się w następującej sprawie: