Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Sesje sejmiku


Sesja nr 46 posiedzenie nr 1 z dnia 13-01-2014

IV Kadencja Sejmiku
Przewodniczący Sejmiku: Andrzej Gościniak
Rozpoczęcie sesji o godz. 11:00. Proponowany porządek posiedzenia zostanie opublikowany po jego ustaleniu przez Przewodniczącego Sejmiku.

Sesja nr 47 posiedzenie nr 1 z dnia 10-02-2014

IV Kadencja Sejmiku
Przewodniczący Sejmiku: Andrzej Gościniak
Rozpoczęcie sesji o godz. 11:00. Proponowany porządek posiedzenia zostanie opublikowany po jego ustaleniu przez Przewodniczącego Sejmiku.

Sesja nr 48 posiedzenie nr 1 z dnia 10-03-2014

IV Kadencja Sejmiku
Przewodniczący Sejmiku: Andrzej Gościniak
Rozpoczęcie sesji o godz. 12:00. Proponowany porządek posiedzenia zostanie opublikowany po jego ustaleniu przez Przewodniczącego Sejmiku.

Sesja nr 49 posiedzenie nr 1 z dnia 07-04-2014

IV Kadencja Sejmiku
Przewodniczący Sejmiku: Andrzej Gościniak
Rozpoczęcie sesji o godz. 12:00.

Sesja nr 50 posiedzenie nr 1 z dnia 05-05-2014

IV Kadencja Sejmiku
Przewodniczący Sejmiku: Andrzej Gościniak
Rozpoczęcie sesji o godz. 10:00.

Sesja nr 51 posiedzenie nr 1 z dnia 02-06-2014

IV Kadencja Sejmiku
Przewodniczący Sejmiku: Andrzej Gościniak
Rozpoczęcie sesji o godz. 10:00.

Sesja nr 1 posiedzenie nr 1 z dnia 01-12-2014

V Kadencja Sejmiku
Przewodniczący Sejmiku: Maria Potępa - radna senior
Rozpoczęcie sesji o godz. 10:00.

Sesja nr 2 posiedzenie nr 1 z dnia 08-12-2014

V Kadencja Sejmiku
Przewodniczący Sejmiku: Grzegorz Wolnik
Planowany porządek posiedzenia: 11.00