Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Uchwały sejmiku


Sesja nr 41 z dnia 28 sierpnia 2017
Nr uchwały W sprawie
V/41/1/2017 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/41/2/2017 przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych, przeznaczonej na wsparcie osób i rodzin mieszkających w gminach Brusy i Sulęczyno, poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w województwie pomorskim w dniu 11 sierpnia 2017 roku
V/41/3/2017 oceny sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2016 roku
V/41/4/2017 przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - III edycja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
V/41/5/2017 przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe
V/41/6/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/41/7/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/41/8/2017 zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
V/41/9/2017 udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku
V/41/10/2017 zmiany uchwały Nr V/39/15/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego
V/41/11/2017 nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
V/41/12/2017 nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Częstochowie
V/41/13/2017 nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Katowicach

Wszystkie sesje w 2017 roku:
Sesja nr V/41 z dnia 28 sierpnia 2017
Sesja nr V/40 z dnia 17 sierpnia 2017
Sesja nr V/39 z dnia 19 czerwca 2017
Sesja nr V/38 z dnia 22 maja 2017
Sesja nr V/37 z dnia 24 kwietnia 2017
Sesja nr V/36 z dnia 7 kwietnia 2017
Sesja nr V/35 z dnia 20 marca 2017
Sesja nr V/34 z dnia 13 lutego 2017
Sesja nr V/32 z dnia 16 stycznia 2017

Wszystkie lata: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017