Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Uchwały sejmiku


Sesja nr 38 z dnia 22 maja 2017
Nr uchwały W sprawie
V/38/1/2017 przyjęcia stanowiska dotyczącego modernizacji i rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej
V/38/2/2017 poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce
V/38/3/2017 poparcia Karty Samorządności
V/38/4/2017 zmiany Statutu Województwa Śląskiego
V/38/5/2017 nadania statutu Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
V/38/6/2017 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego
V/38/7/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/38/8/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/38/9/2017 udzielenia pomocy finansowej dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim
V/38/10/2017 udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Miastu Będzin
V/38/11/2017 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
V/38/12/2017 zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
V/38/13/2017 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości, celem przedłużenia okresu jej obowiązywania, zawartej pomiędzy Śląskim Zarządem Nieruchomości jednostką budżetową Województwa Śląskiego a Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
V/38/14/2017 pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie gminy Rajcza
V/38/15/2017 zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
V/38/16/2017 zmiany składu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
V/38/17/2017 zmiany składu Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej
V/38/18/2017 zmiany składu doraźnej Komisji – „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Wszystkie sesje w 2017 roku:
Sesja nr V/38 z dnia 22 maja 2017
Sesja nr V/37 z dnia 24 kwietnia 2017
Sesja nr V/36 z dnia 7 kwietnia 2017
Sesja nr V/35 z dnia 20 marca 2017
Sesja nr V/34 z dnia 13 lutego 2017
Sesja nr V/32 z dnia 16 stycznia 2017

Wszystkie lata: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017