Samorząd Województwa Śląskiego

SEJMIK Województwa Śląskiego

Podzial terytorialny


Ujsoły

Gmina wiejska Powiat Żywiecki
ul. Gminna 1, 34-371 Ujsoły
Telefon: +48 (33) 86 47 350-1, 86 47 384
Fax: +48 (33) 86 47 354
E-mail: ugujsoly@ujsoly.com.pl
Strona WWW: www.ujsoly.com.pl

Ustroń

Gmina miejska Powiat Cieszyński
Rynek 1, 43-450 Ustroń
Telefon: +48 (33) 85 79 300
Fax: +48 (33) 85 79 330
E-mail: biuropodawcze@ustron.pl
Strona WWW: www.ustron.pl