Wiadomości

2017-11-20

Mieszkańcy województwa z inicjatywą uchwałodawczą

Podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęto m.in. Program współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi


2017-10-25

Rok 2018 będzie rokiem Odry?

Wspólne posiedzenie Komisji Sejmików poświęcone sprawom Odry