Wiadomości

str. tyt jpeg.jpg

11 marca br. odbyła się XXIX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad na sesji

Kolejna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się 15 lutego br.

sala obrad podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

Świąteczna oraz budżetowa sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony