Menu

Zadania Kancelarii Sejmiku

Zadaniem Kancelarii jest obsługa radnych Sejmiku, sesji oraz posiedzeń komisji

 1. obsługa sesji Sejmiku:
  • przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz korespondencji z sesji Sejmiku, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  • prowadzenie rejestru uchwał Sejmiku,
  • przekazywanie oryginałów uchwał Sejmiku organom nadzoru, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (w tym akty prawa miejscowego) oraz Gabinetowi Marszałka (w celu przekazania Wydziałom Urzędu do wykonania),
 2. obsługa posiedzeń komisji:
  • przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz korespondencji z posiedzeń komisji, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  • prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji,
 3. bieżące sprawy radnych:
  • przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz korespondencji radnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  • obsługa klubów radnych,
  • prowadzenie rejestru oraz przekazywanie interpelacji (zapytań, wniosków) radnych,
 4. współdziałanie z Wydziałami w zależności od potrzeb Sejmiku, komisji i radnych.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (§23 punkt 2 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 87/ 14/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 lutego 2015)


Kancelaria Sejmiku Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46 40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 273
fax: +48 (32) 20 78 274
sejmik@slaskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony