Wiadomości

sala Sejmu podczas obrad na sesji

20 września 2021 r. odbyła się kolejna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu Śląskiego podczas sesji Sejmiku

30 sierpnia 2021 r. po wakacyjnej przerwie obradował Sejmik Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad na sesji

28 czerwca 2021 r. odbyła się XXXIV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, której najważniejszym punktem była dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania oraz udzieleniem władzom województwa absolutorium

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony