LI sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad na sesji - widok z góry

7 grudnia 2022 r. odbyła się 51. sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Sesja zwołana została ze względu na konieczność przekazania radnym informacji Zarządu Województwa Śląskiego dotyczącej wyników przeprowadzonych kontroli realizowanego przez Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych” oraz informacji Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w sprawie planowanych podwyżek cen wody.

Obrady obejmowały także podjęcie uchwały w sprawie poparcia inicjatywy w zakresie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026” oraz dokonanie zmian w składach osobowych dwunastu komisji Sejmiku Województwa Śląskiego. Powołano także nową doraźną Komisję ds. analizy inwestycji kolejowych i innych inwestycji realizowanych przez administrację rządową, w kontekście ich wpływu na realizację zadań Województwa Śląskiego, która będzie funkcjonować do końca bieżącej kadencji Sejmiku.

Obrady zakończyły się wprowadzeniem do porządku obrad dwóch punktów dotyczących odwołania i wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku.

W głosowaniach tajnych Radni Sejmiku odwołali z funkcji Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Śląskiego Radną Beatę Kocik, a powołali na to stanowisko dwoje Radnych: Urszulę Koszutską i Rafała Porca.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony