I sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala obrad podczas I sesji Sejmiku

Podczas I sesji Sejmiku VI kadencji, która odbyła się 13 listopada br., wybrano nowe władze Województwa Śląskiego

Nowowybrani Radni odebrali z rąk komisarza wyborczego zaświadczenia o wyborze.

Posiedzenie otworzył Radny Senior prof. Tadeusz Sławek. Wszyscy radni złożyli ślubowanie.

Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Sejmiku. Zgłoszono dwie kandydatury: reprezentującego PiS Jana Kawuloka i Grzegorza Wolnika z Koalicji Obywatelskiej. W wyniku tajnego głosowania Jan Kawulok uzyskał wymaganą większość – 23 głosy i tym samym został nowym Przewodniczącym Sejmiku. Jego konkurent otrzymał 22 głosy.

Następnie rozszerzono porządek obrad o uchwały dotyczące wyboru zarządu województwa i uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia marszałka. Na stanowisko Marszałka Województwa Śląskiego zgłoszono jedną kandydaturę: radnego Jakuba Chełstowskiego (PiS). W tajnym głosowaniu poparło ją 23 radnych i w związku z tym dokonano wyboru nowego marszałka.

Sejmik wybrał na Wicemarszałków Województwa Śląskiego posła Dariusza Starzyckiego i radnego Wojciecha Kałużę, a na członków Zarządu Województwa radnego Michała Wosia i Izabelę Domogałę.

Po wprowadzeniu do porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku w tajnym głosowaniu Sejmik zdecydował, że funkcję tę obejmie radna Beata Kocik.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony