II sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala obrad podczas II sesji Sejmiku

Podczas II sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która odbyła się 3 grudnia br., ukonstytuowały się składy komisji

Zanim przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego rozpoczął procedowanie nad porządkiem obrad II sesji Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji, podziękowania na ręce byłego marszałka Wojciecha Saługi za pracę w latach 2014-2018 złożył Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej Michał Gramatyka.

W pierwszej kolejności śląscy Radni procedowali nad wyborem składu Komisji Rewizyjnej, w której zgodnie z przepisami, powinni zasiąść przedstawiciele wszystkich klubów radnych. W obecnym Sejmiku są trzy kluby: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz SLD-PSL. Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołano Michała Gramatykę (KO). Jego Zastępcami będą: Piotr Czarnynoga (PiS) i Marek Balt (SLD-PSL).

Następnie w wyniku głosowań ukonstytuowały się składy pozostałych komisji stałych Sejmiku Województwa Śląskiego:

  • Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów: Stanisław Baczyński (Przewodniczący), Rafał Kandziora (Zastępca Przewodniczącego) i Rafał Porc (Zastępca Przewodniczącego)
  • Komisja Edukacji, Nauki i Kultury: Piotr Czarnynoga (Przewodniczący), Zbigniew Przedpełski (Zastępca Przewodniczącego) i Ewa Żak (Zastępca Przewodniczącego)
  • Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia: Piotr Bańka (Przewodniczący), Dariusz Iskanin (Zastępca Przewodniczącego)
  • Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich: Rafał Kandziora (Przewodniczący), Stanisław Gmitruk (Zastępca Przewodniczącego) i Beata Kocik (Zastępca Przewodniczącego)
  • Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego: Zbigniew Przedpełski (Przewodniczący), Jadwiga Baczyńska (Zastępca Przewodniczącego) i Piotr Bańka (Zastępca Przewodniczącego)
  • Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji: Julia Kloc-Kondracka (Przewodnicząca), Bartłomiej Kowalski (Zastępca Przewodniczącej) i Ewa Gawęda (Zastępca Przewodniczącej)
  • Komisja Statutowo-Regulaminowa: Małgorzata Zarychta-Surówka (Przewodnicząca) i Michał Woś (Zastępca Przewodniczącej)
  • Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej: Józef Kubica (Przewodniczący) i Grzegorz Gaża (Zastępca Przewodniczącego)
  • Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej: Maria Materla (Przewodnicząca) i Agnieszka Biegun (Zastępca Przewodniczącej)
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Grzegorz Gaża (Przewodniczący), Rafał Kandziora (Zastępca Przewodniczącego) i Alina Nowak (Zastępca Przewodniczącego (Sekretarz))

Podczas sesji dokonano także wyboru członków Komisji doraźnej - "Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego". Przewodniczącym wybrano Jacka Świerkockiego, a na jego Zastępcę Jadwigę Baczyńską.

Z kolei w zarządzie Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP, województwo śląskie, oprócz Marszałka Jakuba Chełstowskiego i Przewodniczącego Sejmiku Jana Kawuloka, reprezentować będą Maria Materla i Rafał Kandziora.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony