IV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala obrad podczas IV sesji Sejmiku

IV sesja Sejmiku odbyła się 14 stycznia br. Głównymi punktami obrad było podjęcie uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok

W poniedziałek odbyła się, pierwsza w tym roku, sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W pierwszej części zaprezentował się Zespół „Śląsk”, dziękując za ustanowienie roku 2019 rokiem Stanisława Hadyny – założyciela Zespołu Pieści i Tańca „Śląsk”. Radni, podejmując stosowne uchwały postanowili, że rok 2019  będzie ponadto Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego oraz Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego.

Druga część sesji poświęcona była uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 oraz budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok. Marszałek Województwa, Jakub Chełstowski, zaprezentował oba projekty uchwał, przedstawiono także stanowiska klubów radnych, a następnie po krótkiej dyskusji i głosowaniu Radni podjęli obie uchwały.

W tym roku największe środki finansowe Samorząd Województwa Śląskiego przeznaczy na transport i łączność (ok. 641,6 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (177,5 mln zł), oświatę i wychowanie (103,8 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (105,5 mln zł), kulturę fizyczną (32,1 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 69,9 mln zł).

W ostatniej części sesji Radni zapoznali się z raportem o „Stanie środowiska w Województwie Śląskim w 2017 roku”.

Wobec nadejścia informacji o śmierci Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, wszyscy obecni na sesji uczcili jego pamięć minutą ciszy.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony