Konwent Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Marek Mazur - Przewodniczący Konwentu

Kolejne posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się w Lidzbarku Warmińskim oraz w Olsztynie

W dniach 3-5 października br. Przewodniczący Sejmików Województw RP i Dyrektorzy Biur/Kancelarii Sejmików gościli na Konwencie
w Lidzbarku Warmińskim oraz Olsztynie.

Głównym punktem bogatego programu była konferencja naukowa „Polska i Polacy 1918-2018. Przemiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe”, zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych UWM i poświęcona 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Gospodarze Konwentu umożliwili uczestnikom także zwiedzanie Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie oraz Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku. Ponadto goście spotkali się z Rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz wzięli udział w wizytach studyjnych w kilku przedsiębiorstwach na terenie województwa, a także w Klinice „Budzik”.

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP i Dyrektorów Biur/Kancelarii Sejmików jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony