L sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

21 listopada 2022 r. odbyła się 50. sesja Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencji

Część obrad upłynęła pod znakiem zmian personalnych w prezydium Sejmiku oraz Zarządzie Województwa Śląskiego.

Radni w głosowaniach tajnych (wybór i odwołanie) oraz jawnych (przyjęcie rezygnacji) podjęli kolejno następujące decyzje:

Wiceprzewodniczącym Sejmiku wybrany został Radny Stanisław Gmitruk.

Z funkcji Przewodniczącego Sejmiku odwołany został Radny Jan Kawulok, funkcję tę objął Radny Marek Gzik.

Przyjęto rezygnację i zwolniono z obowiązków Wicemarszałka Województwa Śląskiego Radnego Wojciecha Kałużę.

Z funkcji Wicemarszałka Województwa Śląskiego odwołano Pana Dariusza Starzyckiego, a z funkcji Członka Zarządu Województwa Śląskiego – Panią Izabelę Domogałę.

Przyjęto rezygnację i zwolniono z obowiązków Członka Zarządu Województwa Śląskiego Panią Beatę Białowąs.

Wicemarszałkami Województwa Śląskiego wybrani zostali: Pani Anna Jedynak i Pan Łukasz Czopik.

Pan Krzysztof Klimosz został wybrany do pełnienia funkcji Członka Zarządu Województwa Śląskiego.

Dalsza część posiedzenia poświęcona była sprawom bieżącym – podjęto m.in. uchwały o charakterze budżetowym i uchwały z obszaru komunikacji i transportu; zdecydowano o dofinansowaniu udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie, uchwalono Program współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 oraz uzupełniono skład Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami oraz złożyli interpelacje.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony