LII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad Sejmiku - widok z oddali w ławach zasiadają ludzie

Ostatnia w roku 2022 sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się 19 grudnia

Była to przede wszystkim tzw. sesja budżetowa, w trakcie której Radni przyjęli budżet na nadchodzący 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2035. Oba dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz sejmikową Komisję Budżetu, Skarbu i Finansów.

Budżet na 2023 rok będzie kolejnym z rekordowych budżetów województwa, a w całej jego historii – największym. Całkowite dochody województwa oszacowano na poziomie 2 745 287 000 zł i jest to wzrost o prawie 30% w stosunku do planu dochodów po zmianach na dzień 30 września br. Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości 2 925 840 000 zł, czyli o ponad 31% więcej w relacji do obecnego roku. Budżet jest zrównoważony przychodami, na które składają się środki kredytowe, spłaty rat udzielonych pożyczek oraz wynik finansowy budżetu za 2021 rok. Budżet obejmuje również rozchody, to jest spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 83 472 000 zł, wliczając w to raty tegorocznych kredytów – o ile będą zaciągnięte. Znacząco wzrasta (o 32%) wartość subwencji ogólnej. Budżet potwierdza bardzo dobrą kondycję finansową regionu.

Podczas obrad przyjęto także uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030 i zmian w budżecie województwa w 2022 roku. Powołano również doraźną Komisję ds. Transformacji Regionu z Przewodniczącą Radną Renatą Caban na czele. Radni przyjęli uchwałę o ogłoszeniu 2023 roku Rokiem Nauki oraz stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2023 Rokiem Profesora Józefa Buzka. Józef Buzek żył w latach 1873 – 1936, był prawnikiem, ekonomistą, politykiem (posłem na Sejm Ustawodawczy), członkiem Ligi Narodów, współtworzył Statut Organiczny Województwa Śląskiego.

Przed sesją odbyła się tradycyjna krótka uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy Śląskiej Chorągwi ZHP.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony