LIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

30 stycznia 2023 r. odbyła się 53. sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej w grudniu ubiegłego roku Radnej Sejmiku Gabrieli Łacnej, oraz Senatora Marka Plury, który zmarł 20 stycznia.
W miejsce Gabrieli Łacnej mandat radnego, zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego, objął pan Mariusz Ogończyk
z Częstochowy. Nowy Radny złożył ślubowanie i pełnoprawnie uczestniczył w dalszych obradach.

Upamiętniono także ofiary Tragedii Górnośląskiej 1945 roku. Dzień Pamięci o mieszkańcach Śląska, którzy zostali zamordowani, wywiezieni do ZSRR, osadzeni w obozach i więzieniach przez władze komunistyczne obchodzimy w każdą ostatnią niedzielę stycznia.

Na wniosek Marszałka Jakuba Chełstowskiego Sejmik wybrał w głosowaniu tajnym piątego członka zarządu województwa. Został nim pan Grzegorz Boski – lider Polskiego Stronnictwa Ludowego w Częstochowie (26 głosów "za", 14 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się").

Podczas sesji przyjęto m.in. uchwały dotyczące zmian w budżecie województwa i w Wieloletniej Prognozie Finansowej województwa
na lata 2023-2035, podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy
w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa śląskiego. Radni zadecydowali również o ogłoszeniu 2023 roku Rokiem Wojciecha Korfantego w związku ze 150 rocznicą jego urodzin. Przyjęto uchwałę o zawarciu Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Parana w Brazylii. W trakcie sesji podjęto decyzje o zmianach składów kilku komisji Sejmiku. Powołano także doraźną Komisję ds. Równego Traktowania, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości, której będzie przewodniczyć Radna Alina Bednarz.

W głosowaniu wyznaczono ponadto nową Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Funkcję powierzono Radnej Katarzynie Stachowicz, Przewodniczącej Komisji Środowiska
i Gospodarki Wodnej, która zastąpiła na tym stanowisku Radnego Jana Kawuloka.

Kolejna sesja planowana jest na 27 lutego br.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony