LIV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas sesji Sejmiku - widok z oddali

27 lutego 2023 r. odbyła się 54. sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Na początku sesji przedstawiciele Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA odczytali List Ambasadorów Pokoju. To manifest młodego pokolenia dotyczący pokoju na świecie. Radni wyrazili solidarność z tą inicjatywą i podpisali się pod apelem.

Następnie Radni zajęli się procedowaniem uchwał Sejmiku. Podjęto uchwały dotyczące gospodarki finansowej województwa
(m. in. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie). Radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku wypadków, które miały miejsce w 2021 w kopalni „Mysłowice-Wesoła” i w 2022 roku w kopalniach „Pniówek” i „Borynia-Zofiówka”.

Przedmiotem obrad były także uchwały: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego, w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Stadion Śląski i nadania jej statutu, a także w sprawie zmiany przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego w radach społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie. Wszystkie uchwały zostały podjęte.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie za 2022 rok oraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami. Złożono także kilka interpelacji.

Następna sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, zgodnie z harmonogramem, zaplanowana jest na 27 marca br.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony