LIX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

LIX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

LIX Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego w ramach 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W porządku obrad LIX sesji znalazły się m.in. projekty uchwał dotyczących ustalenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego, zmian w budżecie województwa i Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego
na lata 2018-2030. Nie zabrakło również uchwały w sprawie zmian obszaru i granic Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz w kwestii powierzenia organizatorowi publicznego transportu zbiorowego zadań własnych województwa śląskiego.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony