LV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

głosowanie radnych podczas sesji sejmiku

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 r.

Na początku debaty nad sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu głos zabrał marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, który przypomniał, że mamy do czynienia ze wzrostem dochodów o ponad 42 proc. w stosunku do 2009 r. – z 743 mln zł do 1 mld 57 mln zł. Jednocześnie można zaobserwować spadek dotacji na zadania własne z 734 mln zł w 2009 roku do 134 mln zł w roku 2017. Z kolei dochody całkowite budżetu zostały wykonane w 84,7 proc. planu po zmianach i osiągnęły poziom 1 mld 250 mln 127 tys. 553 zł – co plasuje Śląskie na trzecim miejscu wśród wszystkich województw.

Sprawozdanie z wykonania budżetu spotkało się z pozytywną opinią biegłego rewidenta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Po dyskusji większość radnych (w obecności 41 radnych: 28 „za” i 13 „przeciw”, nikt nie wstrzymał się od głosu) zdecydowała o udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu województwa na 2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony