LVII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala obrad podczas LVII sesji Sejmiku Woj. Śląskiego

Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia deklaracji odrzańskiej, przystąpienia województwa śląskiego do „European Social Network” oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 1 – to główne punkty obrad LVII sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia deklaracji odrzańskiej dotyczącej rozwoju współpracy pomiędzy województwami śląskim i opolskim. Współpraca obu województw ma na celu opracowanie dokumentu strategicznego służącego wykreowaniu nowego produktu turystycznego – szlaku wodnego i rowerowego wzdłuż rzeki Odry i Kanału Gliwickiego na terenie obydwu województw.

Istotnym punktem obrad było także podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia województwa śląskiego do organizacji „European Social Network” (ESN). „The European Social Network (ESN) jest organizacją, która od 20 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju usług społecznych i polityki społecznej w Europie. Działania organizacji skupiają się na wypracowaniu mechanizmów poprawy jakości życia poprzez aktywizację sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz rozwój usług społecznych, w szczególności dla młodzieży, rodzin, osób starszych, jak również osób z niepełnosprawnością. Misją organizacji jest wspieranie swoich członków w taki sposób, aby za pośrednictwem wysokiej jakości usług mogli wspierać najsłabszych w ich dążeniu do lepszego życia. Stowarzyszenie zrzesza organizacje, które planują, finansują, badają, zarządzają, regulują, dostarczają i monitorują lokalne publiczne usługi społeczne, w tym usługi zdrowotne, socjalne, związane z zatrudnieniem, edukacją i mieszkalnictwem. Wspiera rozwój skutecznej polityki społecznej i praktyki wsparcia społecznego” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Podczas obrad podjęto także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 1. Obecnie budynek jest własnością Uniwersytetu Śląskiego, który w 2017 r. zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego z ofertą sprzedaży gmachu. „Za nabyciem przedmiotowej nieruchomości przez Województwo Śląskie przemawiają istotne argumenty. Przede wszystkim jej nabycie w znacznym stopniu rozwiąże problemy lokalowe Urzędu Marszałkowskiego i związaną z tym konieczność wynajmowania wielu powierzchni biurowych w różnych lokalizacjach. Równie istotna jest bardzo dogodna lokalizacja nieruchomości – w bezpośrednim sąsiedztwie Gmachu Sejmu Śląskiego będącego główną siedzibą organów Województwa Śląskiego. Przedmiotowa nieruchomość ma zostać nabyta przez Województwo Śląskie w IV kwartale 2018 r.” – napisano w uzasadnieniu uchwały.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony