LX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

umws20230925_sejmik_tz042.jpg

25-lecie Samorządu Województwa Śląskiego

60. sesja Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 25 września 2023 r. miała uroczysty przebieg z uwagi na obchody 25. rocznicy wejścia w życie ustawy wprowadzającej nowy podział terytorialny państwa. Gościem specjalnym sesji był jeden z architektów reformy samorządowej, były Premier i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek. Znalazł się on w gronie uhonorowanych Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznaczenia otrzymali także byli Marszałkowie: Wojciech Saługa, Bogusław Śmigielski i Michał Czarski, obecny Marszałek Jakub Chełstowski, byli Przewodniczący Sejmiku: Ryszard Ostrowski, Zbigniew Wieczorek, Jan Kawulok, Andrzej Gościniak i Grzegorz Wolnik, Skarbnik Województwa Elżbieta Stolorz-Krzisz, a także Bernard Błaszczyk i prof. Tomasz Szczepański.

Srebrne Odznaki Honorowe otrzymało 25 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego od początku jego istnienia.

W części roboczej sesji przyjęto oświadczenie dotyczące 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz agresji Rosji sowieckiej na Polskę. Podjęto także uchwały o charakterze finansowym: dotyczące zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian budżetu i w budżecie województwa, zdecydowano o udzieleniu pomocy gminie Wisła na naprawę uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych i o przyznaniu dotacji celowej gminom na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Przyjęto także m. in. uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Emiratem Abu Dhabi, nadano statuty Śląskiej Radzie Seniorów i Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Śląskiego. Decyzją Radnych miejsce zmarłego Radnego Andrzeja Molina w komisjach sejmikowych zajął Radny Hubert Maślanka, został on również przedstawicielem Sejmiku do Rady Społecznej Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony