LX sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala obrad podczas LX sesji Sejmiku

Sejmik Województwa Śląskiego obradował po raz ostatni w tej kadencji samorządu

W trakcie obrad zadecydowano o przyjęciu oświadczenia dotyczącego ogłoszenia roku 2019 Rokiem Stanisława Hadyny – założyciela Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W 2019 roku przypada setna rocznica urodzin założyciela i wieloletniego dyrektora zespołu „Śląsk”.

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Ostatnia w tej kadencji samorządu sesja Sejmiku Województwa Śląskiego była również okazją do podsumowania i podziękowań.

„W trakcie sześćdziesięciu sesji tej kadencji podjęliśmy łącznie 846 uchwał, które dotyczyły życia społecznego, gospodarczego regionu. Bez wątpienia jedną z najważniejszych było przyjęcie w kwietniu 2017 roku uchwały antysmogowej i przyjęcie programu ochrony powietrza. Sejmik na bieżąco reagował na potrzeby mieszkańców. Były też sesje uroczyste, na przykład ta związana z 500-leciem Reformacji czy dwudziestoleciem samorządu województwa. Sejmik pracował na sesjach, ale większość dyskusji odbywała się w komisjach, dziesięciu stałych i dwóch doraźnych” – mówił przewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk.

Sejmik podjął również uchwały w sprawie występowania mieszkańców województwa z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą oraz w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony