LXIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas sesji Sejmiku - widok prezydium z oddali

21 grudnia odbyła się ostatnia w 2023 roku sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

W posiedzeniu wziął udział nowo powołany Wojewoda Śląski, pan Marek Wójcik.

Wiodącym tematem obrad było uchwalenie budżetu województwa na kolejny rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035. Po przedstawieniu założeń tych dokumentów przez Marszałka Jakuba Chełstowskiego oraz po wystąpieniach przedstawicieli klubów radnych i krótkiej dyskusji Radni w głosowaniu opowiedzieli się za podjęciem obu uchwał.

Ponadto Sejmik zdecydował m. in. o dokonaniu zmian w bieżących dokumentach finansowych, o przekazaniu petycji i dwóch skarg według właściwości, a także uchwalił zmiany w Regulaminie Sejmiku Województwa Śląskiego.

Przedmiotem obrad był również projekt uchwały z obszaru współpracy międzynarodowej województwa. Radni przyjęli uchwałę w sprawie zawarcia Wspólnego Oświadczenia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska), Krajem Morawsko-Śląskim (Republika Czeska) a Samorządowym Krajem Żylińskim (Republika Słowacka), czym potwierdzili chęć kontynuacji i rozwoju dotychczasowej wieloletniej współpracy trzech regionów.

Po zakończeniu sesji odbyła się tradycyjna coroczna uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy Chorągwi Śląskiej ZHP.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony