LXIV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas obrad Sejmiku - widok z oddali

W dniu 9 stycznia 2024 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa

W porządku obrad sesji znalazł się punkt Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego z zajmowanego stanowiska, ponieważ o wyrażenie zgody na odwołanie Radnego Józefa Kubicy ze stanowiska Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zwróciła się do Sejmiku Województwa Śląskiego Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska.

W sesji uczestniczyło 35 radnych. Po krótkiej dyskusji Sejmik podjął przedmiotową uchwałę stosunkiem głosów 24 „za” i 11 „przeciw”.

Uchwałę niezwłocznie przekazano do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony