LXV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

sala Sejmu podczas sesji Sejmiku - widok z oddali w ławach zasiadają radni

22 stycznia 2024 r. odbyła się 65. sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Rok 2023 był decyzją Sejmiku ustanowiony Rokiem Józefa Buzka. W ramach zamknięcia obchodów, przed rozpoczęciem sesji uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie przedstawili krótką inscenizację pod tytułem „Kim był Józef Buzek”.

W części roboczej sesji Radni podjęli kilkanaście uchwał, w tym uchwały o charakterze finansowym (m. in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmiany budżetu i w budżecie).
Radni jednogłośnie przyznali w drodze uchwały pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego, przeznaczoną na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku wypadku, do którego doszło w Zakładzie Górniczym Sobieski w dniu 28 listopada 2023 roku.
Sejmik zajął się także statutami: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz „REPT” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka.
Inne podjęte decyzje dotyczyły m.in. obszarów chronionego krajobrazu, wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie,
na kadencję 2024-2028, a także powierzenia gminie Gierałtowice zadania własnego Województwa Śląskiego pod nazwą „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich”.

Kolejna sesja Sejmiku planowana jest na 19 lutego br.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Strona internetowa Województwa Śląskiego:
slaskie.pl

Powrót na początek strony