Mieszkańcy województwa z inicjatywą uchwałodawczą

Ilustracja do artykułu 4222.jpg

Podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęto m.in. Program współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi

Na samym początku obrad uzupełniono porządek o dwa projekty uchwał, które zaraz potem radni przegłosowali. Jeden dotyczy ustanowienia przyszłego roku Rokiem Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Drugi projekt z kolei nadawał kolejnym 12 miesiącom nazwę Roku Odry – Rzeki Pozytywnej Energii.

Polska jest już sygnatariuszem Porozumienia AGN, które ma na celu rozwój międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie. Sieć ujęta w Porozumieniu AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km, które łączą porty ponad 37 krajów europejskich. Dodatkowo do współpracy w temacie renesansu polskich dróg śródlądowych Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprosiło samorządy.

Jako pierwszy Rok Odry ustanowił samorząd województwa dolnośląskiego. Kolejne mają to w najbliższych planach.

Wśród kilkunastu przyjętych uchwał znalazła się uchwała określająca zasady i tryb wykonywania inicjatywy uchwałodawczej  mieszkańców Województwa Śląskiego (co najmniej 10 tys. mieszkańców  Województwa może przedłożyć projekt uchwały pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego).

„Przepisy dotyczące inicjatywy mieszkańców spotkały się z pozytywną opinią Kancelarii Rady Ministrów” – zaznaczył Stanisław Gmitruk, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

„Oddanie inicjatywy grupie mieszkańców jest bez wątpienia kolejnym krokiem w kierunku partycypacji, w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspólnego uczenia się demokracji” – przekonywał marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Ponad to przyjęto m.in. uchwały w sprawie: oświadczenia dotyczącego działań na rzecz wspierania współpracy nauki, biznesu i samorządu; zmiany Statut Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej; Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi; regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zgody na używanie flagi Województwa Śląskiego.


Film z sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony