Młodzi radni zostaną wyłonieni podczas warsztatów

Ilustracja do artykułu 4116.jpg

12 października poznamy radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Wyborom towarzyszyć będą otwarte warsztaty, w czasie których młodzież będzie starała się odpowiedzieć na pytanie „czy młodzi ludzie chcą samorządzić”. Wydarzenie będzie miało miejsce w Muzeum Śląskim w Katowicach 12 października 2017 roku i rozpocznie się o godzinie 9.30. To pierwsze wspólne spotkanie ludzi młodych w ramach realizowanego projektu „Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego”.

Do udziału w warsztatach marszałek Wojciech Saługa zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów z terenu województwa śląskiego, a w szczególności kandydatów na radnych. Warunkiem uczestnictwa w tym ciekawym wydarzeniu jest jedynie przesłanie zeskanowanego, wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres email: mlodzi@slaskie.pl do 2 października 2017 r. oraz dostarczenie oryginału zgłoszenia w dniu warsztatów. Formularz dostępny jest na stronie mlodzi.slaskie.pl. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Bezpośrednio po wspólnych zajęciach odbędzie się losowanie wcześniej zgłoszonych kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, którego intencją jest stworzenie ludziom młodym przestrzeni do podjęcia debaty na temat dobra wspólnego i fundamentalnych wartości oraz możliwości współdziałania na rzecz realizacji polityki młodzieżowej w województwie. Powołanie Młodzieżowego Sejmiku to istotny element w propagowaniu idei samorządności wśród ludzi młodych oraz realna szansa włączania ich w szeroko rozumiane życie publiczne regionu.

Losowanie odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Regulaminie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dla kandydatów na radnych dostępny jest również na stronie mlodzi.slaskie.pl. Termin składania zgłoszeń upływa 30 września 2017 r.

Uczestnicy warsztatów po ich zakończeniu będą mieli możliwość nieodpłatnego zwiedzania Muzeum Śląskiego.

Dodatkowo dla każdego, kto weźmie udział w warsztatach, organizatorzy przygotowali bezpłatny bilet na koncert Miuosha, który będzie dopełnieniem inauguracyjnej, uroczystej Sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Koncert odbędzie się 17 października o godz. 17.00 w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony