Nowy statut WFOŚiGW

Ilustracja do artykułu 13.jpg

Zgodnie z nowelizacją Prawo Ochrony Środowiska Sejmik Województwa Śląskiego przyjął nowy statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Najistotniejsza zmiana w Statucie wprowadza wymóg jednomyślności pełnego składu Rady Nadzorczej przy głosowaniach nad kluczowymi decyzjami.

„Nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska jest kolejnym elementem centralizacji kraju przy jednoczesnym ograniczaniu kompetencji samorządu. Wcześniej to właśnie samorząd wojewódzki miał pełną kontrolę nad poczynaniami Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Teraz, po modyfikacjach, będzie już inaczej. Chociaż dalej nad jednostką funkcję kontrolną ma mieć marszałek województwa, to na 5 członków rady nadzorczej aż 4 ma być wskazywanych przez stronę rządową. O jakiejkolwiek kontroli nie może być więc mowy” – uważa marszałek województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Sejmik Województwa Śląskiego, korzystając z przysługujących po nowelizacji praw, wyznaczył wiceprzewodniczącego nowej Rady Nadzorczej katowickiego WFOŚiGW. Został nim Bronisław Karasek. Czterech pozostałych członków RN wskaże wojewoda oraz minister środowiska.

Podczas debaty zwrócono uwagę, że zabranie kompetencji samorządom wojewódzkim będzie łączyć się z ograniczeniem finansowania. Tak ma stać się po nowelizacji z kolei Prawa Wodnego, które wcześniej pozwalało na przekazywanie pieniędzy Funduszom, a teraz miałyby one trafiać do nowo powstałego podmiotu, jakim będzie spółka Skarbu Państwa Wody Polskie.

„To bardzo niepokojące, zwłaszcza w przypadku województwa śląskiego, gdzie tutejszy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki jest bodaj jednym z najefektywniejszych w całym kraju. Teraz, po uchwałodawczej inicjatywie Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie smogu, właśnie WFOŚiGW miał mieć wiodącą rolę w walce o nasze czyste powietrze. Po zmianie przepisów, już bardziej z perspektywy Warszawy, może okazać się to już nie aż takie pilne” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony