Obradował Sejmik

Ilustracja do artykułu 4110.jpg

Upamiętnienie 95. rocznicy pierwszych wyborów do Sejmu Śląskiego i sprzeciw wobec planów zahamowania rozwoju kolei aglomeracyjnej to główne punkty obrad radnych województwa

Podczas obrad radni Sejmiku przyjęli rezolucję w sprawie upamiętnienia 95. rocznicy pierwszych wyborów i pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego.

„Powołanie go do życia stanowiło konsekwencję nadania województwu śląskiemu autonomii. Wyrażała się ona m.in. możliwością ustanawiania w niektórych dziedzinach życia publicznego odrębnych praw oraz decydowania o ewentualnym zastosowaniu w województwie śląskim ustawodawstwa ogólnopolskiego” – czytamy w dokumencie.

Sejmik wyraził też sprzeciw wobec decyzji o przesunięciu na listę rezerwową w ramach Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023 I etapu prac budowlanych na linii E65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice. Zdaniem Sejmiku decyzja ta oznacza rezygnację z prac budowlanych w ramach KPK oraz zabranie ok. 4 mld zł z województwa śląskiego.

„Zaniechanie prac budowlanych mających na celu separację ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego na odcinku Będzin – Katowice – Katowice Ligota oraz zaniechanie przebudowy stacji Katowice uniemożliwi stworzenie kolei aglomeracyjnej, która powinna być kręgosłupem transportu zarówno metropolii górnośląsko- zagłębiowskiej, jak i województwa śląskiego” – czytamy w oświadczeniu.

Radni Sejmiku jednocześnie apelują o sfinansowanie w ramach POIiŚ jak największej części projektu.

Podczas sesji radni województwa przyjęli rezygnację Kazimierza Karolczaka z pełnienia funkcji członka Zarządu Województwa Śląskiego.

Jednym z punktów obrad było przedstawienie przez Henryka Olszewskiego, prezesa PZLA planów dotyczących wykorzystania Stadionu Śląskiego do organizacji zawodów lekkoatletycznych. Przed sesją Sejmiku na tym sportowym obiekcie doszło do podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy Samorządu Województwa i PZLA w sprawie organizowania imprez sportowych. Już w przyszłym roku na Stadionie Śląskim odbędzie się Memoriał Kusocińskiego, a w 2019 roku Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kancelaria Sejmiku

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

godziny pracy: 7:30 - 15:30

tel.: +48 (32) 20 78 273
       +48 (32) 20 78 279
e-mail: sejmik@slaskie.pl

Powrót na początek strony